İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz;

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ve uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu,

Üniversitemizin genelinde devam eden faaliyetlerin içeriklerinin belirlenerek İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun yöntemlerin seçilmesi, 

Risk değerlendirme analizlerinin yapılması ve sonuçlarına göre gerekli önlem ve iyileştirmelerin yapılması konusunda önerilerde bulunması ve sürecin takibi,

Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasının sağlanması,

Düzeltici, önleyici faaliyetlerin takibinin yapılması,

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına yönelik veri tabanlarının oluşturulması,

Çalışan ve öğrenci anketleri yapılarak sürece katılımın sağlanması,

Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Bu sayfa İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından en son 29.09.2014 15:30:12 tarihinde güncellenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi