İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

ÜST KURUL

                       İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULU

Adı-Soyadı Görevi Tel. No Mail
Prof. Dr. Ayhan MERGEN Başkan (İşveren Vekili) 0216 348 02 92/603 ayhan.mergen@marmara.edu.tr
Güliz BÜLBÜL İş Güvenliği Uzmanı 0216 414 05 45/1812 guliz.bulbul@marmara.edu.tr
Tahsin KILINÇ Sivil Savunma Uzmanı   tahsinkilinc@marmara.edu.tr
Uğur Cinoğlu Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü 0216 338 32 65 ugurcinoglu@marmara.edu.tr
Vedat GENÇ Sendika Başkanı   vedat.genc@marmara.edu.tr
Emel BASUT Çalışan Temsilcisi (Hemşire)  0216 414 05 45/1291  emel.basut@marmara.edu.tr
Doç. Dr. Saim OCAK Üye 0216 414 05 45/1195 saimocak@marmara.edu.tr
Dr. Berna ILGIN Üye (Doktor) 0216 345 97 48 dryuzyil@yahoo.com
Metin Birol ATALAY Üye 0216 414 05 45/1301 metin.atalay@marmara.edu.tr
Nedim SERT Üye 0216 337 70 08 nedim.sert@marmara.edu.tr
Bilgin BULDUM Üye 0216 337 14 07 bbuldum@marmara.edu.tr
Seher DEMİR Üye 0216 418 02 72 seherdemir@marmara.edu.tr
       

Bu sayfa İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından en son 26.03.2015 14:53:00 tarihinde güncellenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi