KOORDİNATÖRÜN MESAJI

İş sağlığı ve güvenliği; devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışması ile yürütülmesi gereken yasa ve yönetmeliklerden oluşan işlemlerin bütünüdür. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması bütün tarafların yasa ve yönetmeliklere göre sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır.

Devletin görevi iş barışını sağlamak, ilgili mevzuatı hazırlamak, gönüllü katılımı desteklemek, denetim yapmak, eğitim imkânları sağlamak, teknik destek sağlamak ve danışmanlık yapmaktır. İşveren ise yasa ve yönetmelikleri uygulamak, sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, çalışanların eğitimlerini sağlamak, işyerindeki riskleri minimize etmek, sağlık ve güvenlik yapılanmasını temin etmek, gerekiyorsa “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturmak, işyeri hekimi ve işyeri iş güvenliği uzmanı görevlendirmek, yenilikleri ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamının oluşması için devlet ve işverenin görev ve sorumlulukları olduğu kadar çalışanların da sorumlulukları vardır. Çalışanlar; eğitimlere katılarak, alet ve ekipmanları doğru kullanarak, kendisini, başkalarını ve işyerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmayarak, yasa ve yönetmeliklere uyarak sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ayrıca çalışanlar, işveren tarafından belirlenen talimatlara uyarak, yapılan işleri önemseyerek, bilgi edinme haklarını kullanarak, tehlike durumlarını en yakın yetkiliye bildirerek ve hastalık ve kazaları ilgililere bildirerek işverene yardımcı olmalıdır.

Tüm çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel açıdan en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını uygun hale getirmek, teknolojik ve güvenli araç ve ekipmanları kullanmak, çalışanları zararlı etkilerden korumak, işin ve çalışanların birbiriyle uyumunu sağlamak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için önem arz etmektedir.

Marmara Üniversitesi “ISG KOORDİNASYON BİRİMİ” olarak reaktif yöntem yerine proaktif yöntemi benimseyen ekibimizle, Marmara Üniversitesi çalışanlarının bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi hallerini sürdürme ve daha üst düzeye çıkarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Çalışmalarımızın başarılı sonuçlar vermesi BİRİMLER’ imizin (akademik ve idari) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yerine getirmesine bağlıdır. Bütün BİRİMLER’ imize hassasiyetleri ve yapacakları çalışmalar için şimdiden kurumumuz adına teşekkür eder, sağlık, huzur ve mutluluk dolu kazasız günler dileriz.

 

Doç. Dr. Ayhan ONAT
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Marmara Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Koordinasyon Birim Koordinatörü


Bu sayfa İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından en son 19.04.2018 14:51:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM