GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz;

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ve uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu,

Üniversitemizin genelinde devam eden faaliyetlerin içeriklerinin belirlenerek İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun yöntemlerin seçilmesi, 

Risk değerlendirme analizlerinin yaptırılması ve sürecin takip edilmesi, sonuçlarına göre gerekli önlem ve iyileştirmelerin yapılması konusunda önerilerde bulunulması,

Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasının sağlanması,

Düzeltici, önleyici faaliyetlerin takibinin yapılması,

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına yönelik veri tabanlarının oluşturulması,

Çalışan ve öğrenci anketleri yapılarak sürece katılımın sağlanması,

Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevlerin yerine getirilmesi.


Bu sayfa İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından en son 12.03.2018 10:27:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM