“Engelsiz İSG Kültürü”

Marmara Üniversitesi İSG Birim Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında, İSG Kültürü oluşturma ve “Engelsiz İSG Kültürü” oluşturma amacıyla, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Öğr. Görevlisi Tuna ŞAHSUVAROĞLU tarafından yürütülmekte olan İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi adlı ders kapsamında Marmara Üniversitesi İSG Birimi Koordinatörlüğü ve Özel Öğrenci Topluluğu işbirliği ile düzenlenen “Engelli Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Programda İSG Kültürünün güvenlik kültürü ile beraber geldiğini, çocukluktan başladığını ilgili kanun ve yönetmelikleri (4557,5510, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) özellikle de engelli bireylerle ilgili olan maddeleri konuşuldu. Özel Eğitim Öğretmenliği öğretmen adayları ile teorik bilgilerin yanı sıra uygulama bilgilerini de paylaşıldı.

Yönetmelikler çerçevesinde engelli bireyler için (görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve kronik hastalıkları olan) tek tek belirlenen risk faktörleri ve uygulanacak kontrol tedbirleri, yöntemleri Yüksek Hemşire Emel BASUT tarafından aktarılmıştır.

Engelliler özelinde, acil durum tahliye planları, tahliyelerin nasıl gerçekleştirileceği, senaryo ve kurgulamalar eşliğinde İş Güvenliği Uzmanı Güliz BÜLBÜL tarafından aktarılmıştır.

HIZLI ERİŞİM