08.12.2021 Tarihli İSG Kurullarının Oluşturulması Hakkındaki Yazımız!!!

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereği elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasının zorunlu olduğu  08.12.2021 tarihli yazımızla birimlerimize iletilmiştir.
Çalışan sayısı 50’nin altında olan birimlerimizin zorunluluğu bulunmasa da İSG Kurullarını kurmaları tavsiye edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

HIZLI ERİŞİM